Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2013

ผมเข้าใจว่าทำไมคนเสื้อแดงถึงออกมาต่อสู้เพื่อตัวเอง  สังคมไทยเรามีความต่างด้านสังคมมากมายและสิ่งที่ทำให้เป็นการยากที่จะให้เกิดความเท่าเทียมก็คื่อระบบที่มีอยู่ ระบบทุนนิยมโดยธรรมชาติแล้วไม่ได้ทำให้ช่องว่างลดลงแต่เพิ่มขึ้น การที่รัฐมีการควบคุมจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดูง่ายๆคือวิกฤติการเงินของสหรัฐต้องภายใต้นโยบาย neoliberal ของ Bush ที่ลดการควบคุม สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คื่อทำไม่คนเสื้อแดงไม่เห็นว่า ในนโยบายการเงินของท่านอดีตนายกทักษิณที่มีการลดการควบคุมและส่งเสริมธุรกิจแบบผูกขาด คนที่จะจนมากขึ้นเลื่อยๆก็คือคนจนนั้นเอง และความไม่เท่าเทียมก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเก่า ปัญหาเรื่องการเงินในเมื่องไทยและความเท่าเทียมไม่ได้อยู่ที่ทำอย่างไงจะมีเงินไหลมาเทมาให็มากขึ้น ปัญหาอยู่ที่ระบบที่ส่งเสริมการแข็งขั้น ระบบที่เห็นเงินและสถานะในสังคมมากกว่าคน วิธีทางอยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองในชีวิต เพราะความจนอยู่ที่ใจ เพราะเราไม่เครพซึ่งกันและกัน ความไม่เท่าเทียมไม่ได้เริ่มจากการขาดเงิน แต่เกิดจากการให้ค่าของชั้นระดับในสังคม เราต้องกลับมาตั้งคำถามใหม่ว่าคนคือใครและไม่ให้ระบบชั้นระดับในสังคม หรือระบบการเงินเป็นตัวตั้งคำจำกัดความ

Read Full Post »

ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในการให้โอกาศคนที่จะทำงาน โดยเฉพาะผู้หญิง ในหนังสือ Half the Sky Nicholas Kristof เชื่อว่าถ้าเราลงทุนกับผู้หญิงให้มากขึ้น โลกของเราคงจะดีกว่านี้ และเมื่อคุณปูมาเป็นนายก ผมก็พยายามเปิดใจให้โอกาท่านทำงาน ถึงแม้ว่าวิธีการมาเป็นนายกของท่านเป็นสิ่งที่รับได้ยากเพราะประวัติศาสตร์ของโลกไม่เคยมีใครที่ก้าวเข้ามาเป็นนายกโดยไม่มีประสพการณ์ทางการเมื่อง หรือที่มีน้อย แต่ในเวลาไม่กี่เดื่อนคุฌปูได้มาเป็นนายกหญิงคนแรก คงมีแค่เมื่องไทยที่ยอมรับกันได้ ผมหวังเหลือเกินว่าท่านจะนำมุมมองของการเป็นสตรีเข้าสู่การบริหารบ้านเมื่อง ความอกทน การสร้างความสัมพันธ์ การเปิดมุมมองให้กว้าง การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและกัน การให้ความสำคัญต่อผู้อื่นมากกว่าตน ภายในกระแสการเมื่องไทยที่มีแต่การแข็งขั้น ต้องการเป็นใหญ่ และเงินทอง คุณภาพที่กล่าวมาข้างต้นคงจะเป็นสิ่งดีต่อกระแสทางการเมื่อง และบนคุณลักษณะนี้ได้ตัดสินใจด้วยตัวท่างเองเพื่อประเทศชาติ หวังว่าเนื้องจากท่านใหม่มาก ท่านคงจะใช้เวลาศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุด เปิดใจกว้างและรับฟังคนหลายฝ่าย ออกไปหาคนที่อยู่ฝ่ายค้านและพยายามทำความเข้าใจ หาผู้ที่มีคุณธรรมและประสพการณ์และรับฟังเพื่อชื่อเสียงของสตรีไทย มันเป็นความหวังของผมเพื่อประชาการณ์โลกจะได้เกิดความภูมิใจในนายกหญิงไทย การที่ใช้ภาษีประชาชนและเอารูปท่านติดทุกมุมของบ้านเมื่องไม่ได้ช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของหญิงไทยในความคิดของผม

Read Full Post »